Cursa pentru o nouã transã de directori si inspectori scolari, în plinã desfãsurare

Barlad Online

Aceasta este a doua sesiune de sustinere a concursului pentru Corpul de experti dupã ce, în luna aprilie, 184 de cadre didactice din judet au devenit experti în managementul educational. Cum numãrul este insuficient pentru a se putea acoperi necesarul de directori si inspectori scolari, acum este ocazia perfectã ca si alti aspiranti sã se înscrie în cursã. Astfel, profesorii care îndeplinesc toate criteriile impuse de Minister, trebuie sã completeze un formular de selectie online la adresa http://cneme.edu.ro/evaluare/. Ulterior, pe data de 18 iunie, se vor afisa listele cu candidatii admisi la aceastã etapã si care, între 19 – 27 iunie, îsi vor putea depune la secretariatul Inspectoratului Scolar portofoliul cu documente cerute prin metodologie. „Depunerea portofoliilor se va face la secretariatul ISJ Vaslui, între orele 08.00 – 16.00. Directorul, pe baza unei adrese de înaintare, va depune dosarele tuturor cadrelor didactice din scoalã care doresc sã se înscrie la concursul de selectie a exper- tilor în management educational. Ulterior, în intervalul 2 – 11 iulie, comisia constituitã la nivelul ISJ Vaslui va evalua portofoliile candidatilor, iar pe 12 iulie vor fi validate de Consiliul de Administratie al ISJ Vaslui si afisate în ordine descrescãtoare a punctajelor“, ne-a spus prof. Mihaela Bobârcã, inspector scolar pentru management educat ional. În continuare, de pe 13 si pânã pe 19 iulie, nemultumitii de punctajele obtinute vor putea depune contestatii la sediul Inspectoratului, acestea urmând sã fie solutionate între 20 – 23 iulie. Dupã ce, pe 24 iulie, Ministerul va transmite rezultatele contestatiilor în teritoriu, inspectoratele scolare vor întocmi listele cu candidatii promovati (25 – 26 iulie). În final, pe data de 31 iulie, ministrul interimar Liviu Marian Pop va emite un ordin privind înscrierea cadrelor didactice promovate în Registrul national al expertilor în management educat ional. Abia apoi, noii membri ai Corpului de experti se vor putea gândi si la o functie de director de scoalã sau de inspector scolar. Asta cu conditia sã îndeplinescã si criteriile cerute de metodologia de organizare a concursurilor respective.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu