Doar bilete de tratament, nu si de odihnã!

Barlad Online

Un act normativ a fost publicat imediat dupã alegeri, desi a fost adoptat anterior, OUG 26/2012, care, chipurile, ia unele mãsuri de reducere a cheltuielilor publice si întãrirea disciplinei financiare si de modificare ori completare a unor acte normative, si, pentru evitarea unei eventuale viitoare crize, s-au adoptat unele mãsuri în ceea ce priveste biletele de tratamente acordate prin intermediul Casei Nationale de Pensii Publice pensionarilor si asiguratilor sistemului public de pensii precum si cu privire la contractarea biletelor de odihnã pentru persoanele care îsi desfãsoarã activitatea în institutii publice. Acest act normativ nu aduce, teoretic, nici o restrictie în ceea ce priveste biletele de tratament acordate prin intermediul CNPP, conform legii.
Biletele de tratament balnear la care au dreptul gratuit anumite categorii de persoane, beneficiare ale prevederilor unor legi speciale si legi cu caracter reparatoriu, se suportã din bugetul asigurãrilor sociale de stat si se asigurã de Casa Nationalã de Pensii Publice si structurile sale teritoriale. Numãrul locurilor de tratament balnear aferente biletelor de tratament nu poate depãsi 15% din numãrul total al locurilor contractate de Casa Nationalã de Pensii Publice, potrivit art. 122 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificãrile si completãrile ulterioare. Începând cu data intrãrii în vigoare a respectivei ordonante de urgentã, Casa Nationalã de Pensii Publice nu mai contracteazã bilete de odihnã pentru anul 2012. „Astfel, subliniem faptul cã drepturile pensionarilor nu sunt afectate de prevederile OUG 26/2012, numãrul biletelor de tratament cuvenite acestei categorii de beneficiari este deja stabilit pentru anul 2012, iar distribuirea acestora fãcându-se prin intermediul caselor teritoriale de pensii, pe serii de bilete de tratament în functie de data prezentãrii în statiune. Conform HG 83/2011 biletele de odihnã sunt o prestatie cuvenitã numai unei categorii de asigurati ai sistemului public respectiv: persoanelor care îsi desfãsoarã activitatea în institutiile publice în care nu este reglementatã, potrivit legii, constituirea fondului social cu aceastã destinatie, sotului/sotiei persoanei îndreptãtite sau copiilor acesteia dacã au vârsta cuprinsã între 8-16 ani si urmeazã cursurile unei unitãtii de învãtãmânt preuniversitare, acreditatã conform legii. Anul 2011 a fost, de altfel, primul an în care CNPP a acordat bilete de odihnã pentru bugetari, pânã atunci acestea fiind distribuite prin fosta Directie a Muncii si Prestatiilor Sociale. Aceste bilete erau valabile începând din luna iulie – anul trecut, prima serie a fost din 03.07.2011, si pânã în luna septembrie, fiind distribuite doar bugetarilor din institutiile în care nu este reglementatã constituirea unui fond special cu aceastã destinatie”, a declarat Vasilica Robu, director al CJP Vaslui. Practic, dacã pensionarii au votat cu cine trebuie, rãmân cu biletele de tratament, dacã unii bugetari nu au fãcut acest lucru, s-au lins pe bot de bilete de odihnã! Unde este turismul de masã promovat în atâtea decenii, inclusiv de comunisti, dacã acum, pentru a merge la mare sau la munte, trebuie sã dai în mâinile unor patroni agreati de cine trebuie salariul pus deoparte în luni de zile?

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu