În concediu de odihnã, dar cu gândul la concediul fãrã platã!

Barlad Online

Nici bine nu a început vacanta de varã, cã profesorii se gândesc, deja, cum sã facã sã nu mai revinã, în toamnã, la catedrã. Cea mai la îndemânã metodã rãmâne concediul fãrã platã, un drept legal, de care poate profita orice bugetar. De la sfârsitul anului scolar 2011-2012 si pânã acum, sefii Inspectoratului Scolar Judetean (ISJ) Vaslui au primit peste 10 solicitãri de acest gen. Având în vedere cã vacanta abia a început, cifra este extrem de mare si reflectã o realitate tristã: din cauza salariilor prea mici din învãtãmânt, a nedecontãrii cheltuielilor cu naveta sau din alte motive obiective, multe cadre didactice nu mai vor sã stea la catedrã. „Cadrele didactice îsi depun cerere pentru concediu fãrã platã acum, în perioada verii, pentru anul scolar viitor. Vor sã fie siguri cã, în toamnã, când ar trebui sã revinã la cursuri, nu vor avea probleme. Pânã acum, avem 12 sau 13 astfel de cereri, pe care trebuie sã le analizãm în Consiliul de Administratie si sã verificã m dacã nu cumva respectivii solicitant i au mai beneficiat de concediu fãrã platã si dacã mai au dreptul sã îsi ia. Legislatia spune cã, în decurs de zece ani, concediul fãrã platã nu poate depãsi un an“, ne-a declarat Constantin Manea, juristul ISJ Vaslui. Potrivit acestuia, în toate cererile depuse pânã acum, motivele care stau la baza solicitãrii de întrerupere a activitãtii sunt de naturã personalã, în spetã pentru a merge în strãinãtate sau pentru a cãuta de muncã în tarã, dar în alte domenii. „Perioada de concediu fãrã platã solicitatã poate varia între câteva luni si cel mult un an. Este bine de stiut cã dacã cineva îsi ia concediul pe durata unui an scolar si vrea sã revinã mai devreme, nu o poate face, chiar dacã este titular pe post. În lipsa lui, noi angajãm alt cadru didactic sã-i tinã locul si nu putem sã îl dãm afarã“, a completat juristul Inspectoratului Scolar Judetean Vaslui. De mentionat cã, în anul scolar 2011-2012, mai mult de 130 de educatori, învãtãtori si profesori au recurs la concediul fãrã platã, fie pentru a-si putea continua studiile, fie pentru un job în strãinãtate. În perioada cât au lipsit, catedrele pe care functionau le-au fost rezervate iar cartea de muncã le-a mers în continuare.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu