Profu’ fituicã

Barlad Online

Unul dintre candidatii prezenti, ieri, la examenul de definitivat a fost dat afarã din salã pentru cã a încercat sã copieze. Cadrul didactic spera sã treacã de proba scrisã bazându-se pe fituici. Din nefericire pentru el, a fost prins de supraveghetori si nu mai are voie sã participe la urmãtoarea sesiune.
Un profesor din judet care a sustinut, ieri, proba scrisã din cadrul concursului de definitivat sa fãcut de rusine în fata tuturor colegilor din salã. Acesta a vrut sã se asigure cã va rãmâne în învãtãmântul preuniversitar prin mijloace neortodoxe si, fie pentru cã nu a învãtat, fie pentru cã subiectele i s-au pãrut prea dificile si voia o notã mare, a venit la examen cu mai multe fituici. Asta chiar dacã nu avea voie sã intre în centrul de examen de la Liceul Teoretic “Mihail Kogãlniceanu” Vaslui cu telefoane mobile, mijloace electronice de calcul sau de comunicare, ziare, cãrti, reviste si cu atât mai putin cu fituici. Mai ales cã în toate sãlile erau amplasate camere de supraveghere video. Din nefericire pentru profesor, mãsurile extreme de monitorizare au dat roade. În timp ce cadrul didactic îndrãznet a încercat sã se foloseascã de fituici, unul din profesorii supraveghetori din salã l-a observat. “Asistentii supraveghetori au procedat asa cum prevede metodologia. Dupã ce l-au surprins pe candidatul ce voia sã se foloseascã de fituici, au încheiat un proces verbal în acest sens, iar profesorul respectiv a fost eliminat din examen. Drept urmare, si-a pierdut dreptul de a se mai înscrie si participa la examenul national de definitivare în învã- tãmânt în sesiunea imediat urmã- toare”, ne-a spus prof. Gabriela Plãcintã, inspector scolar general. Aceasta a precizat cã, din cei 193 de candidati înscrisi la concurs la nivelul judetului, 12 nici mãcar nu s-au sinchisit sã se prezinte la proba scrisã. Acestia mai pot participa la cel mult douã alte sesiuni ale acestui examen, în decurs de 5 ani de la realizarea stagiului de 2 ani. De asemenea, alti 22 s-au retras. Probabil au vãzut cã subiectele sunt prea grele si nu pot obtine mãcar nota minimã (nota 7.00) pentru a promova si au iesit din salã. Asa cum prevede metodologia, cei ce renuntã din proprie initiativã la examen pot solicita anularea lucrãrii, pe baza unei declaratii, si pãrãsesc sala dupã cel putin o orã de la deschiderea plicului cu subiecte. Din acest an, obtinerea definitivatului în învãtãmânt este o conditie esentialã pentru participarea la concursul de titularizare. Asa cã ceilalti 158 de candidati care au sustinut, ieri, proba scrisã îsi pot încerca norocul si la titularizare numai dacã obtin cel putin nota 7.00. În cazul în care nu promoveazã examenul de definitivat, profesorii nu sunt exclusi din sistem, însã vor putea profesa ca suplinitori necalificati. Oricum, vor vedea cum s-au descurcat pe 23 iulie, când vor fi afisate rezultatele.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu