Spitalele de urgentã din Vaslui si Bârlad, sanctionate pentru nerespectarea normelor de igienã

Barlad Online

Pentru neregulile gãsite în timpul controalelor tematice efectuate de Directia de Sãnãtate Publicã (DSP) Vaslui, Spitalul Judetean de Urgentã Vaslui si Spitalul Municipal de Urgentã „Elena Beldiman“ Bârlad au fost sanctionate cu câte 3.000 lei. „În urma actiunii tematice de control desfãsuratã în perioada 23 mai-13 iulie în unitãtile sanitare cu paturi din judet, inspectorii DSP care au verificat cele patru unitãti sanitare existente în judet au constatat o serie de deficiente. Astfel, la Spitalul Judetean de Urgentã Vaslui, deficientele majore se referã la circuite functionale defectuoase în sectiile Neurologie, Fizioterapie, ORL – Oftalmologie, triaj Boli Infectioase, spatii improprii pentru desfã- surarea activitãtii medicale la Pavilionul TBC si la Sectia de Boli Infec- tioase, încalcarea normelor de igienã referitoare la colectarea deseurilor solide. La Spitalul Municipal de Urgentã Bârlad, deficientele majore se referã la evacuarea apelor uzate provenite din sectiile de boli transmisibile fãrã a fi tratate în prealabil, spatii neigienizate în pavilionul TBC si selectarea necorespunzãtoare a deseurilor biologice la Sectia de Boli Infectioase, Pneumologie. Pentru neregulile gãsite, au fost aplicate douã amenzi, în valoare de 3.000 lei fiecare, si patru avertismente“, a precizat Mihaela Vlada, directorul DSP Vaslui. Potrivit acesteia, pentru fiecare deficientã constatatã s-a întomit un plan de mãsuri de remediere, planuri care, dealtfel, au mai fost întocmite si în urma altor controale, dar care nu au fost respectate.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu