Noi alegeri locale

Barlad Online

Pentru constituirea Camerelor Agricole Judetene
Dupã ce a trenat, mai bine de doi ani, înfiintarea camerelor agricole a intrat în linie dreaptã. Legea înfiintãrii camerelor agricole, promulgatã încã din 2010, a suferit modificãri, astfel cã, la alegerile care vor avea loc în data de 21 octombrie, agricultorii vasluieni vor vota pentru constituirea Camerei Agricole Judetene, în loc ca, asa cum era în legea initialã, de a-si desemna conducãtorii camerelor agricole zonale. Cei 25 de membri ai CAJ sunt cei care, ulterior, au drept de decizie dacã, si câte camere agricole zonale se vor înfiinta, si tot acestia vor fi cei care vor hotãrî când si cum se vor organiza concursuri de angajare a personalului tehnic.
Pe 21 octombrie, 33740 fermieri vasluieni, din toate domeniile Agriculturii, sunt chemati la vot pentru a-si alege reprezentantii în camera agricolã judeteanã. Fatã de varianta initialã a legii de constituire a camerelor agricole, când ar fi trebuit ca fermierii sã-si aleagã reprezentantii în camerele zonale, conform noii legi, cea din 7 august 2012, doar conducerea Camerei Agricole judetene, formatã din 25 de membri, va fi desemnatã prin vot direct. Conform legii, la latitudinea CAJ va sta faptul dacã, si câte colegii zonale se vor înfiinta, precum si modalitatea de alegere sau desemnare a membrilor colegiilor zonale. În plus, tot în sarcina celor 25 de reprezentanti ai Camerei Agricole judetene stã si decizia de angajare a colectivului tehnic, mare parte din specialistii care se vor regãsi pe statele de platã ale CAJ fiind dintre cei existenti, la acest moment, pe organigrama Directiilor pentru Agriculturã Judetene sau din alte institutii de profil, posibil si dintre inginerii agricoli de la nivelul primãriilor, dacã acestia îsi vor depune candidaturile. Alegerile din 21 octombrie vor avea loc la sediile primãriilor vasluiene. Ca si la alegerile locale, vor fi un numãr de 85 de circumscriptii electorale, corespunzãtor unitãtilor administrativ-teritoriale existente în judetul Vaslui, cu exceptia comunei Pochidia, unde, datoritã faptului cã faptului cã sunt doar sub 40 de fermieri înregistrati, se va vota cu urnã volantã.
Cine vor fi alesii în CAJ
Colegiul judetean al camerelor agricole judetene este forumul decizional alcãtuit din 25 de membri, în conformitate cu prevederile art. 10 alin. (1) din lege, cu urmãtoarea reprezentare, cu mentiunea cã, cu totii sunt reprezentanti alesi prin vot, la data de 21 octombrie, atunci când sunt programate alegerile pentru CAJ Vaslui:
a) 10 locuri, propusi pe liste de cãtre asociatiile profesionale din domeniul agricol si conexe, înregistrate la nivel judetean;
b) douã locuri, propusi pe liste de cãtre patronatele din domeniul agricol si conexe;
c) douã locuri, propusi pe liste de cãtre sindicatele din domeniul agricol si conexe;
d) douã locuri, propusi pe liste de cãtre cooperativele agricole;
e) un loc pentru reprezentantii alesi ai proprietarilor de pãduri si/sau ai composesoratelor;
f) un loc pentru reprezentantii alesi ai unitãtilor de cercetare – învãtãmânt din domeniul agricol;
g) 3 locuri pentru reprezentantii alesi ai fermierilor, cu conditia depunerii unei liste de sustinãtori de minimum 25 de alegãtori înscrisi în listele electorale, pentru fiecare dintre acestia;
h) 3 locuri pentru reprezentantii alesi ai fermierilor cu vârsta pânã la 30 de ani, cu conditia depunerii unei liste de sustinãtori de minimum 25 de alegãtori înscrisi în listele electorale, pentru fiecare dintre acestia;
i) un loc pentru reprezentantii alesi ai medicilor veterinari.
O persoanã poate candida pentru un singur colegiu judetean al camerei agricole judetene si pe o singurã listã, în caz contrar, candidatura este nulã de drept. Pânã la aceastã datã, au fost depuse în total circa 35 de candidaturi, numãrul mic de dosare conforme depuse, nu doar în judetul Vaslui, dar la nivel national, fiind si motivul pentru care termenul de depunere a candidaturilor a fost prelungit cu douã sãptãmâni, de pe 12 septembrie, data initialã, pânã, cel mai târziu, pe 26 septembrie, ora 12.00. Dupã constituirea CAJ, pe data de 30 octombrie, vor avea loc alegerile pentru desemnarea Colegiului National al Camerelor Agricole, organism care va avea un cuvânt important de spus în elaborarea politicilor agrare a României.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu